• Dołącz do nas
  • Reklama

Wyjaśnienie ZKS Stilon Gorzów w sprawie fundacji Cancer Fighters

Szanowni Państwo,

oświadczam, iż nawet jedna złotówka zgromadzona podczas internetowej sprzedaży biletów, przy okazji organizacji meczu charytatywnego na rzecz Aleksa, Fundacji Cancer Fighters nie została zdefraudowana.

Kwota 48.815 zł znajduje się w zasobach konta bankowego firmy kupbilet.pl (potwierdzenie w załączeniu). Nigdy nawet przez moment, najmniejsza część tej kwoty nie była, jak i nie jest w posiadaniu ZKS Stilon Gorzów.

Wyjaśniam.

Funkcję Prezesa Zarządu ZKS Stilon objąłem w dniu 04.06.2018r., było to już kilka dni po dacie imprezy charytatywnej, notabene najlepszej w ostatnim czasie z tych które odbyły się w Gorzowie.

Ówczesny Prezes ZKS Stilon pan Norbert Sawicki, podpisał umowę na organizację meczu charytatywnego z Fundacją Cancer Fighters, oraz zezwolił na internetową sprzedaż biletów wiedząc, iż konta gorzowskiego Stilonu zajęte są przez komorników. Działanie to tworzyło realne zagrożenie, że zebrane za bilety środki nigdy nie trafią do potrzebujących dzieci.

W dniu 24.05.2018r., czyli w dniu gdy trwała już internetowa sprzedaż biletów, a jeszcze przed podpisaniem umowy pomiędzy Stilonem a Fundacją, Fundacja Cancer Faighters przekazała na rzecz Stilonu, za pośrednictwem przelewu bankowego środki które miały posłużyć do organizacji meczu charytatywnego. Środki te natychmiast zostały zajęte przez komornika – zajęcie egzekucyjne Km 978/18 (potwierdzenie w załączeniu). Saldo konta bankowego ZKS Stilon po tej operacji wskazywało 0 zł, a konta były zablokowane. Pomimo takiego stanu rzeczy, pan Prezes Norbert Sawicki umowę z Fundacją podpisał kilka dni później.

W momencie gdy objąłem funkcję prezesa Stilonu, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, poprosiłem przedstawicielkę firmy kupbilet.pl, aby pod żadnym pozorem nie przekazywała środków na konto bankowe ZKS Stilon, ponieważ środki te natychmiast zajęte zostaną przez komorników. Otrzymałem również informację, iż poprzedni Zarząd nie spłacał należności wynikających z poprzednich okresów wobec firmy kupbilet.pl, w efekcie czego powstał dług (potwierdzenie w załączeniu), który firma kupbilet.pl skompensuje w momencie realizacji faktury wystawionej przez ZKS Stilon. Argumentując, że są to środki przeznaczone na chore dzieci, poprosiłem o prolongowanie spłaty tych należności, niestety firma kupbilet.pl nie przechyliła się do mojej prośby.

Informuję, iż od dnia kiedy przejąłem funkcję po panu Norbercie Sawickim tj. 04.06.2018r. konta Stilonu nieustannie są zablokowane, widnieją na nich zajęcia komornicze.

O zaistniałej sytuacji poinformowałem pana Prezesa Fundacji Marka Kopyścia w pierwszych dniach mojego urzędowania. W niedzielnym SMS skierowanym do pana Prezesa Fundacji w dniu 24.06.2018r. Godz. 9’43 wyraziłem chęć, jak najszybszego zakończenia sprawy (potwierdzenie w załączeniu). Nie było żadnych sugestii od pana Prezesa Marka, które umożliwiłyby w zgodny z prawem sposób zakończyć drażliwą sprawę.

W dniu 27.06.2018r. otrzymałem od byłego już wiceprezesa ZKS Stilon oświadczenie złożone na piśmie, iż podpis pod umową składał on wbrew swojej woli, został zmuszony do jego złożenia w drodze wymuszenia rozbójniczego. Wiceprezes uchylił się od skutków prawnych oświadczenia woli (pismo w załączeniu).

W następstwie,mowę zmuszony byłem uznać za nieważną, a następnego dnia tj. 28.06.2018 r. sprawę skierowałem na drogę postępowania prokuratorskiego.

Pomimo faktu, iż umowę uznałem za nieważną z powodu braku wymaganej statutem liczby podpisów, nieustanie, także przy pomocy prezydenta Gorzowa, pana Radosława Sujaka prowadzę starania o odblokowanie kont Stilonu. Żywię nadzieję, że nastąpi to na początku przyszłego tygodnia.

Jako osoba stawiająca od zawsze dobro dzieci na pierwszym miejscu, w dniu 25.05.2018r., nie pełniąc jeszcze wtedy żadnej funkcji w Stilonie, z własnej nieprzymuszonej woli wpłaciłem pewną kwotę na konto Fundacji Cancer Fighters z przeznaczeniem na rehabilitację Aleksa.

Reasumując: żadna złotówka przeznaczona na chore dzieci nie zginęła, kwota 48.815 zł znajduje się na koncie bankowym firmy pośredniczącej w sprzedaży biletów, a Zarząd ZKS Stilon czyni nieustanne starania, aby te środki trafiły jak najszybciej do chorych dzieci.

                                                                                                       Ze sportowym pozdrowieniem

                                                                                                                     Piotr Biłko

Inne wpisy

AktualnościZapowiedziZespoły
Test mecz za nami

Zostaw komentarz